Zasady terapii poznawczo-behawioralnej

  Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na bezustannie ewoluującym opracowaniu problemów pacjenta oraz indywidualnej konceptualizacji jego funkcjonowania w kategoriach poznawczych. Podczas terapii, terapeuta rozważa problemy pacjenta w trzech ramach: - rozpoznaje jego aktualne myśli i problemowe zachowania (które z kolei wypływają z dysfunkcjonalnych myśli oraz je wzmacniają); - rozpoznaje czynniki wyzwalające...

Co to jest terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna jest krótkoterminową metodą leczenia. Jej inicjatorem na początku lat sześćdziesiątych XX wieku był doktor medycyny Aaron T. Beck (wówczas adiunkt na Uniwersytecie Pensylwanii). Był on dogłębnie przeszkolony w zakresie psychoanalizy i prowadził własną praktykę. Podjął kroki do wykazania empirycznej prawomocności tej teorii, ponieważ zależało mu, aby naukowe środowisko...

Użyteczność badań na zwierzętach w psychologii. Przywiązanie czy rzeczywista potrzeba?

Zwierzęta- nasi „bracia mniejsi”, jak nazywał ich Św. Franciszek z Asyżu, towarzyszą człowiekowi od najdawniejszych czasów. Współzamieszkując ze sobą ziemię, ludzie i zwierzęta nauczyli się czerpać z siebie nawzajem korzyści. Różnice między nimi są ewidentne i niepodważalne. Na polu nauk medycznych i społecznych, zwierzęta stanowią dogodny obiekt do badań zachowania....

Specyfika metodologii analizy zachowania

Analiza zachowania zajmuje się poznawaniem prawidłowości występujących w układzie środowisko-zachowanie. Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu człowieka, dokonują się w procesie interakcji człowieka ze środowiskiem. Te względnie trwałe zmiany, które powstają, stanowią efekt uczenia się, w którym analitycy zachowania upatrują najważniejszej, ewolucyjnie uwarunkowanej zdolności człowieka.  Słowo metodologia oznacza naukę o metodach działalności...