Zasady terapii poznawczo-behawioralnej

  Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na bezustannie ewoluującym opracowaniu problemów pacjenta oraz indywidualnej konceptualizacji jego funkcjonowania w kategoriach poznawczych. Podczas terapii, terapeuta rozważa problemy pacjenta w trzech ramach: - rozpoznaje jego aktualne myśli i problemowe zachowania (które z kolei wypływają z dysfunkcjonalnych myśli oraz je wzmacniają); - rozpoznaje czynniki wyzwalające...

Co to jest terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna jest krótkoterminową metodą leczenia. Jej inicjatorem na początku lat sześćdziesiątych XX wieku był doktor medycyny Aaron T. Beck (wówczas adiunkt na Uniwersytecie Pensylwanii). Był on dogłębnie przeszkolony w zakresie psychoanalizy i prowadził własną praktykę. Podjął kroki do wykazania empirycznej prawomocności tej teorii, ponieważ zależało mu, aby naukowe środowisko...

Obszary zastosowania terapii behawioralnej

Choć terapia behawioralna odnosi znaczące sukcesy na polu całościowych zaburzeń rozwoju, w tym głównie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), to odnajduje zastosowanie także w wielu innych obszarach, takich jak: edukacja, wychowanie dzieci i nastolatków typowo rozwijających się (radzenie sobie z zachowaniami niepożądanymi, problemami wychowawczymi oraz podnoszenie skuteczności procesu nauczania);zaburzenia psychiczne,...