Oferta

PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju takimi, jak: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz autyzm. W swojej pracy z dziećmi, bazuję przede wszystkim na technikach behawioralnych, których skuteczność w edukacji i terapii podopiecznych z całościowymi zaburzeniami rozwoju została naukowo udowodniona. Ich regularne stosowanie przynosi widoczne efekty.

Na zajęcia zapraszam dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem, które:

 • są niesamodzielne w zakresie podstawowej samoobsługi;
 • prezentują zachowania trudne takie, jak: agresja, autoagresja, zachowania stereotypowe i stymulacyjne, uzależnienia behawioralne (np. od komputera, gier, telefonu komórkowego);
 • nie rozumieją prostych i bardziej złożonych poleceń;
 • nie zauważają drugiej osoby, nie nawiązują kontaktu wzrokowego, nie reagują na własne imię, nie komunikują się z otoczeniem w sposób funkcjonalny;
 • mają trudność w zorganizowaniu sobie czasu wolnego, nie potrafią samodzielnie się bawić;
 • mają trudność z przyswojeniem sobie nowej wiedzy i nabywaniem potrzebnych umiejętności społecznych i szkolnych;
 • nie odnajdują się wśród rówieśników, nie radzą sobie z podstawowymi czynnościami życia codziennego, nie potrafią wyrazić swoich potrzeb, odpowiedzieć rozmówcy na proste pytanie;
 • nie rozumieją podstawowych reguł życia społecznego, nie czują zagrożenia;
 • nie tolerują zmian, źle znoszą kontakt z nowymi osobami;
 • nie rozpoznają swoich emocji, ani emocji innych osób, mają problem
  z kontrolą własnych emocji, często reagują niewspółmiernie do bodźca.

Pracuję również z dziećmi i młodzieżą w normie intelektualnej, którzy stoją w obliczu kryzysów rozwojowych, emocjonalnych, lękowych i społecznych. Pomagam w sytuacjach, gdy młody człowiek:

 • doświadcza przemocy fizycznej i psychicznej w domu/w szkole;
 • gdy brakuje mu motywacji do nauki i poczucia własnej wartości;
 • jest w żałobie lub gdy jego rodzice się rozwodzą;
 • doświadcza myśli, prób samobójczych;
 • samookalecza się;
 • jest uzależniony (od substancji psychoaktywnych, komputera, internetu, itd.);
 • cierpi na zaburzenia lękowe, depresyjne;
 • sprawia problemy wychowawcze;
 • doświadcza trudności adaptacyjnych w sytuacjach takich, jak zmiana przedszkola, szkoły, miejsca zamieszkania, narodziny rodzeństwa.

Prowadząc dzieci i młodzież w terapii, równolegle współpracuję z rodzicami.

Celem spotkań z rodzicami jest między innymi:

 • przekazywanie informacji dotyczących diagnozy i proponowanych form pomocowych;
 • omawianie bieżących problemów wychowawczych związanych z funkcjonowaniem dziecka w domu, grupie przedszkolnej i szkole;
 • omawianie sposobów stymulacji rozwoju dziecka i eliminowania niepożądanych zachowań;
 • wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością lub dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

PSYCHOLOG DOROSŁYCH

Podejmuję się pracy z osobami dorosłymi, które zmagają się z zaburzeniami psychicznymi, stoją w obliczu kryzysów emocjonalnych oraz problemów codziennego życia.

Do spotkań w ramach terapii indywidualnej zachęcam w szczególności osoby:

 • pozostające w przedłużającym się konflikcie z otoczeniem;
 • odczuwające trudności w komunikacji z innymi;
 • będące ofiarami manipulacji i przemocy psychicznej ze strony partnera.
 • nieradzące sobie z własnymi reakcjami irytacji, złości lub agresji;
 • pozostające pod wpływem niezrozumiałego napięcia, niepokoju lub lęku;
 • przeżywającego dotkliwą stratę osobistą;
 • mające poczucie niezadowolenia z relacji z najbliższymi;
 • przeżywające nieuzasadniony i nadmierny wstyd, nieśmiałość, bezradność;
 • zauważające spadek aktywności i energii oraz utratę odczuwania przyjemności;

Zapraszam osoby cierpiące z powodu:

 • zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe);
 • zaburzeń lękowych (fobia społeczna, zaburzenie lękowe uogólnione, napady lęku panicznego, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, zespół stresu pourazowego- PTSD);
 • zaburzeń osobowości;
 • trudności w relacjach interpersonalnych.

Do swojego gabinetu zapraszam każdego, kto postrzega swój obecny stan lub kondycję psychiczną za niezadowalające i chce dążyć do zmiany.

SESJE ON-LINE

Oferta rozmów za pośrednictwem telefonu lub komunikatora Skype jest skierowana do pacjentów, którzy:
 • w sposób szczególny cenią sobie prywatność i dyskrecję;
 • często podróżują, mieszkają za granicą lub w innym mieście.
Sesje on-line stosowane są praktycznie na całym świecie od wielu lat, z powodzeniem zastępują terapię bezpośrednią i są skuteczną formą kontaktu w pracy terapeutycznej i coachingowej. Zapewniam:
 • indywidualne podejście do przebiegu sesji;
 • elastyczny czas trwania sesji (od godziny do dwóch);
 • częstotliwość sesji on-line – ustalana indywidualnie, w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta.
poradnia psychologiczna

Cennik

Dzieci i młodzież

 • Konsultacja wstępna (60 min.)
  220 zł.
 • Sesja terapeutyczna (60 min.)
  200 zł.
 • Sesja rodzinna (90 min.)
  250 zł.
 • Dodatkowe zaświadczenia i opinie psychologiczne
  - cena ustalana indywidualnie
konsultacja-psycholog-dolosli

Dorośli

 • Konsultacja wstępna (60 min.)
  220 zł.
 • Sesja terapeutyczna (60 min.)
  200 ZŁ.
 • Dodatkowe zaświadczenia i opinie psychologiczne
  - cena ustalana indywidualnie
konsultacja-online-psycholog

On-LINE

 • Konsultacja wstępna (60 min.)
  200 ZŁ.
 • Sesja terapeutyczna (60 min.)
  200 zŁ.

Kontakt

Napisz do mnie