O mnie

Joanna Hikert

Jestem psychologiem oraz pedagogiem. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na specjalnościach: psychologia kliniczna i osobowości oraz pedagogika społeczna i andragogika. Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie 4- letniego szkolenia. Prowadzę terapię indywidualną z osobami dorosłymi.

Pracuję również z dziećmi i młodzieżą.

joanna-czech-sawczuk

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Zdobyłam dyplomy studiów podyplomowych na kierunkach: stosowana analiza zachowania (ABA); oligofrenopedagogika; edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; zarządzanie zasobami ludzkimi.

30.08.2021 r. zdobyłam  międzynarodową licencję certyfikowanego analityka zachowania BCBA. Otrzymałam również polską licencję terapeuty behawioralnego pod superwizją Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (PSTB), co pozwala mi efektywnie prowadzić terapię indywidualną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (np. z autyzmem, czy niepełnosprawnością intelektualną).

Pracuję również z osobami dorosłymi, które zmagają się z zaburzeniami psychicznymi oraz problemami codziennego życia. Doskonalę swój warsztat pracy, ucząc się w 4 – letniej szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w:

 • Centrum Medycznym Salus Pro Domo w Warszawie;
 • Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży, w Instytucie „Pomnik” – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie;
 • I Klinice Psychiatrycznej, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
 • Hostelu Socjopsychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu;
 • Poradni Zdrowia Psychicznego, w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie;
 • Fundacji „Krok po Kroku” w Warszawie;
 • Niepublicznych Szkołach „Umiem” w Krakowie;
 • Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Fundacji Scolar w Warszawie.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie pracy w szkołach oraz przedszkolach specjalnych.

Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

 • Udział w konferencji naukowej „Autyzm – współczesne metody terapii – Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (2007);
 • Kurs na wychowawcę kolonijnego – Ośrodek Szkoleniowy „Oświata” (2007);
 • Kurs na wolontariusza – Fundacja Starszy Brat, Starsza Siostra (2008)”;
 • Szkolenie „Psychologia, prawo, kultura – specyfika pracy z uchodźcami” – Centrum Inicjatyw Międzykulturowych (2009);
 • Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis (2010);
 • Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Młoda Psychologia” oraz prezentacja referatu – Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2012);
 • Udział w konferencji naukowej „Po drugiej stronie lustra – konferencja na temat zaburzeń osobowości” – Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2012);
 • Udział w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Współczesność. Epoka uzależnień?” – Koło naukowe myśli politycznej i prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2012);
 • Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zespołem Aspergera – Fundacja Synapsis (2013);
 • Szkolenie I stopnia „Teoria i terapia Integracji Sensorycznej” – Polskie Towarszystwo Integracji Sensorycznej (2013);
 • Szkolenie „Trening umiejętności społecznych” – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Promitis (2015);
 • Szkolenie „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne” – Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości (2015);
 • Szkolenie „Mowa i komunikacja osób z autyzmem” – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Promitis (2015);
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – poziom zaawansowany – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Promitis (2015);
 • Szkolenie 3- stopniowe „Terapia behawioralna dla dzieci z autyzmem” – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (2015);
 • Szkolenie „Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R” – Fundacja Synapsis (2015);
 • Udział w konferencji naukowej „Przeciwdziałanie powszechności dopalaczy i innych środków psychoaktywnych w szkole/placówce” – Mazowieckie Kuratorium Oświaty (2015);
 • Szkolenie „Realizacja zajęć rewelidacyjnych z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych” – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (2015);
 • Szkolenie „Trudne zachowania u osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie” – Fundacja Synapsis (2016);
 • Udział w konferencji naukowej „Autyzm. I co dalej?” – Przedszkole Specjalne w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (2016);
 • Udział w konferencji naukowej „Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu” – Fundacja Wsparcie i Rozwój (2016);
 • Kurs „Awans zawodowy nauczyciela” – Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica w Płocku (2016);
 • Szkolenie II stopnia „Teoria i terapia integracji sensorycznej” – Ośrodek Diagnozy Terapii i Szkoleń ODITIS (2016);
 • Szkolenie I i II stopnia „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej – diagnoza, terapia, masaż” – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ProCentrum (2017);
 • Szkolenie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia dorosłych, dzieci i niemowląt oraz używania AED. Szkolenie dedykowane nauczycielom na podstawie wytycznych z zakresu nauczania pierwszej pomocy, powstałe w oparciu o materiały źródłowe ILCOR, ERC oraz ITLS – Ośrodek Szkoleniowy BHP dla biznesu (2017);
 • Szkolenie „Autyzm – poznaj mój świat” – Instytut Wspierania Rozwoju Osobowości” (2017);
 • Szkolenie „Poczuj i zrozum mój styl myślenia – dziecko z zespołem Aspergera” – Instytut Wspierania Rozwoju Osobowości” (2017);
 • Szkolenie „Bajkoterapia” – Instytut Wspierania Rozwoju Osobowości” (2017);
 • Szkolenie „Trening jedzenia: praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z karmieniem” – Fundacja Krok Po Kroku i Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej (2018);
 • Szkolenie „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu” – Fundacja Synapsis (2018);
 • Szkolenie „Dziecko z cukrzycą” – Ministerstwo Zdrowia, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty (2018);
 • Szkolenie „Nauczanie Precyzyjne- czyli nie ma znaczenia, czego uczymy, ważne jest tylko to, czego nauczyliśmy” – Ośrodek Szkolenia Scholaris (2018);
 • Szkolenie „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka (2019);
 • Szkolenie „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem RODO” (2019).

Dlaczego warto?

Bardzo pozytywnie oceniam pracę pani Asi. Pani Asia pracuje z moim autystycznym synkiem (obecnie 6 lat) z wykorzystaniem metody behawioralnej. Nawiązała świetny kontakt z synkiem. Oliwier bardzo chętnie przychodzi na zajęcia i chętnie pracuje. Z czystym sumieniem polecam panią Asię jako terapeutkę

Katarzyna

Pani Joanna to wspaniała, doświadczona osoba, której praca jest również jej pasją. To wspaniałe uczucie, kiedy dziecko darzy ją zaufaniem i z radością przychodzi na każde z nią spotkanie. Pełna profesjonalizmu, pozytywnego nastawienia do świata

Linda

Pani Asia pomogła mi poradzić sobie z moimi problemami w pracy i w związku, bardzo ciepła, empatyczna i otwarta osoba. Polecam każdemu panią Asię jako terapeutkę, ponieważ już po kilku spotkaniach poczułam się lepiej.

DOROTA

Jestem bardzo wdzięczny za pomoc udzieloną mojemu dziecku. Pani Joanna podeszła do tematu bardzo profesjonalnie, jest miłą, ciepłą osobą. Polecam rodzicom, którzy szukają terapii dla swojego dziecka.

Rafał

Pani Joanna jest wspaniałym, mądrym i ciepłym człowiekiem. Wykazuje się wysokim profesjonalizmem. Polecam każdemu, kto ceni sobie indywidualne podejście do pacjenta.

Joanna M.

Jestem po kolejnej wizycie i szczerze mogę polecić Panią Joannę za zaangażowanie i pełen profesjonalizm.

Paweł

Kontakt

Napisz do mnie