Na czym polegają zajęcia psychologiczne z dziećmi?

Zajęcia z psychologiem polegają na stymulowaniu rozwoju psychicznego dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, poprzez ćwiczenia funkcji poznawczych, percepcyjnych, emocjonalnych oraz interpersonalnych. Niepełnosprawność intelektualna oraz autyzm to całościowe zaburzenia rozwoju, w związku z tym dotykają każdej sfery funkcjonowania dziecka. Psycholog, w swojej pracy terapeutycznej obejmuje swoim oddziaływaniem każdą z...

7 kroków do uzyskania kontroli poleceniowej

Drodzy Rodzice dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju takimi, jak autyzm czy niepełnosprawność intelektualna, Czy zdarzyło Wam się pomyśleć:"Moje dziecko nie uznaje mojego autorytetu.""Moje dziecko nie słucha mnie.""Moje dziecko nie wykonuje moich poleceń." Myślę, że każdy z Was miał kiedyś taką myśl w głowie. Pocieszę Was - terapeuci pracujący z Waszym...

Czym są plany aktywności?

Plan aktywności to zestaw zdjęć, obrazków lub słów, które są wskazówką dla korzystającej z niego osoby do wykonania sekwencji czynności bądź określonych zadań. Plany te mogą mieć różną formę, najczęściej jest to segregator ze zdjęciami, obrazkami lub słowami umieszczonymi na pojedynczych stronach. Zdjęciowe plany aktywności mogą przybierać formę PLANÓW NA...

Co jest nadrzędnym celem mojej pracy z dziećmi?

Nadrzędnym celem prowadzenia wszelkich oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych w odniesieniu do dzieci, z którymi na co dzień pracuję w Przylądku Dobrej Terapii, jest nauczenie ich w miarę samodzielnego funkcjonowania w życiu, planowe i systematyczne uczenie strategii poradzenia sobie z najbardziej podstawowymi aktywnościami, niezależnie od rodziców, czy opiekunów. Aktywności te to na przykład:...

Techniki uczenia samodzielności w terapii behawioralnej autyzmu i zespołu Aspergera, cz. 3.

Celem nauki korzystania z planów aktywności jest umożliwienie dzieciom z autyzmem wykonywania zadań lub aktywności bez bezpośrednich wskazówek i podpowiedzi ze strony rodzica bądź terapeuty. Jest to bardzo istotna umiejętność z uwagi na fakt, że dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, często nadmiernie polegają na podpowiedziach osób dorosłych. Mimo,...

Techniki uczenia samodzielności w terapii behawioralnej autyzmu i zespołu Aspergera, cz. 2.

Dzięki technice, jaką są plany aktywności, dzieci nabywają wiele bardzo potrzebnych umiejętności, takich jak zabawa, inicjowanie interakcji z dorosłymi i dziećmi, współdziałanie z rówieśnikami, czy dokonywanie wyborów. Uczą się samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, m.in. mycia rąk, ubierania się, spożywania posiłków, oraz odrabiania prac domowych. Następnie opanowują planowanie kolejności realizowania poszczególnych...

Techniki uczenia samodzielności w terapii behawioralnej autyzmu i zespołu Aspergera, cz. 1

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a co za tym idzie, dotykają każdej sfery funkcjonowania człowieka. Zaburzenia te charakteryzują się trwałymi uszczerbkami w sferze komunikacji, interakcji społecznych, a także obsesyjnym, stereotypowym repertuarem zachowań. W dzisiejszych czasach, zaburzenia z tej grupy stanowią jedne z najpoważniejszych i najczęściej diagnozowanych w...

Obszary zastosowania terapii behawioralnej

Choć terapia behawioralna odnosi znaczące sukcesy na polu całościowych zaburzeń rozwoju, w tym głównie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), to odnajduje zastosowanie także w wielu innych obszarach, takich jak: edukacja, wychowanie dzieci i nastolatków typowo rozwijających się (radzenie sobie z zachowaniami niepożądanymi, problemami wychowawczymi oraz podnoszenie skuteczności procesu nauczania);zaburzenia psychiczne,...

Co sprawia, że terapia behawioralna jest efektywna?

Na efektywność podejścia behawioralnego w terapii dzieci z ASD mają wpływ dwa główne czynniki: Wykorzystywanie programu terapeutycznego, opracowanego na potrzeby dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Program jest spisem umiejętności, które powinno posiąść dziecko, aby jego funkcjonowanie było jak najbardziej adaptacyjne. W programie zawarte są cele terapeutyczne dobrane indywidualnie dla każdego...

Cele terapii behawioralnej

Terapia behawioralna stawia sobie trzy podstawowe cele: Rozwijanie zachowań pożądanych;Redukowanie zachowań niepożądanych;Generalizacja i utrzymanie efektów terapii. Rozwijanie zachowań pożądanych Pierwszy z wymienionych celów realizowany jest na dwa możliwe sposoby: poprzez zwiększanie częstości zachowań pożądanych, znajdujących się w repertuarze zachowań dziecka, albo poprzez kształtowanie nowych. W obu przypadkach podstawę terapii stanowi...