Na czym polegają zajęcia psychologiczne z dziećmi?

Zajęcia z psychologiem polegają na stymulowaniu rozwoju psychicznego dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, poprzez ćwiczenia funkcji poznawczych, percepcyjnych, emocjonalnych oraz interpersonalnych. Niepełnosprawność intelektualna oraz autyzm to całościowe zaburzenia rozwoju, w związku z tym dotykają każdej sfery funkcjonowania dziecka. Psycholog, w swojej pracy terapeutycznej obejmuje swoim oddziaływaniem każdą z...

7 kroków do uzyskania kontroli poleceniowej

Drodzy Rodzice dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju takimi, jak autyzm czy niepełnosprawność intelektualna, Czy zdarzyło Wam się pomyśleć:"Moje dziecko nie uznaje mojego autorytetu.""Moje dziecko nie słucha mnie.""Moje dziecko nie wykonuje moich poleceń." Myślę, że każdy z Was miał kiedyś taką myśl w głowie. Pocieszę Was - terapeuci pracujący z Waszym...