Założenia terapii behawioralnej

Terapia behawioralna jest terapią zaburzeń rozwoju, której źródło odnaleźć można w teorii uczenia. Co za tym idzie, nurt ten zakłada, iż wszelkie zmiany w funkcjonowaniu człowieka, dokonują się w procesie interakcji człowieka ze środowiskiem. W uczeniu właśnie behawioryści upatrują najważniejszej, ewolucyjnie uwarunkowanej zdolności człowieka. W jej efekcie, w zachowaniu osoby...

Rozpowszechnienie zaburzeń ze spektrum autyzmu i wskazania do terapii

Autyzm i zaburzenia z jego spektrum (ASD- Autism Spectrum Disorders) są współcześnie jednymi z najczęściej diagnozowanych i przybierających najcięższe formy, całościowymi zaburzeniami rozwoju. Dane pokazują, że dotykają one 60-70 osób na 10 000, a wskaźniki te nieustannie rosną. Zaburzenia ze spektrum autyzmu dotyczą każdej sfery funkcjonowania osoby nimi dotkniętej i...